За заявки и повече информация се свържете с нас - Контакт


ТУК можете да видите всички цени на предлаганите от нас услуги.

НираКонт ЕООД, Ви предлага уникална цена за регистрация на фирми по ТЗ и всички правни услуги - 50% ОТСТЪПКА на хонорара за услугата, при едногодишно счетоводно обслужване.

 Услугата включва:

- Консултация;

- Проверка име на фирма в Търговския регистър;

 - Изготвяне на всички необходими документи;

 - Помощ при избор и асистанс в Банка, Нотариус;

 - Проверка и следене на обработката на заявленията в АВ;

 - Уведомяване на клиента за момента на вписване;

 

При сключване на договор за счетоводно обслужване на абонаментен принцип за една година, след регистрация на фирмата извършваме консултации, насоки и помощ, изготвяне на документи, регистрации по институции и пр. действия за стартиране на бизнеса.

Услуга

Държавна такса

Хонорар Общо Промоционална цена с вкл. такса

 

Регистрация на ООД/ЕООД

110 лв.
300 лв.  410 лв.  260 лв.

 

Регистрация на ЕТ

30 лв. 120 лв.  150 лв.  90 лв.

 

Публикуване на ГФО

20 лв. 70 лв.  90 лв.  55 лв.
Публикуване на промени 30 лв. Според промяната Според промяната  Според промяната

 

Заличаване/ Ликвидация на фирма

  По договаряне
По договаряне  По договаряне

 

 Забележка: Всички допълнителни такси извън посочените по-горе /нотариални, банкови такси и пр./ са за сметка на клиента.