Нова е-услуга на НОИ


   Справка за статус на социално осигуряване е новата електронна услуга, която от 31 юли 2013г. е достъпна през интернет страницата на НОИ, в рубрика Е-услуга/Справки/по ЕГН и ПИК/Справки за социално осигуряване.

  Това е справочна електронна услуга, която дава възможност на осигурените лица да проследят своя статус на социално осигуряване за периода от 1997 г. до настоящия момент. Справката е изготвена на база на информацията, която е подадена в Регистъра на осигурените лица.

  След въвеждане на вярна комбинация от ЕГН и ПИК, в рамките на един екран статусът на социално осигуряване се визуализира във вид на решетка (таблица), състояща се от оцветени в зелено и червено клетки. Те са попълнени със знаци „+” и „-”, съответно при наличие или липса на данни за социално осигуряване, подадени за лицето в Регистъра на осигурените лица за съответния месец и година. При желание справката може да бъде разпечатана от потребителя.