НОИ одобри бюджета на обществено осигуряване за 2014г.


От 1 юли следващата година минималната пенсия за стаж и възраст от 150 лв. ще нарасне на 154,50 лв., а таванът на всички новоотпускани пенсии ще се покачи от 770 лв. на 840 лв. Това предвижда проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г., представен от управителя на НОИ Бисер Петков, съобщи БТА.

В приходната част на проектобюджета за следващата година се предвижда запазване на размерите на осигурителните вноски от тази година. С 2,6% ще се увеличи средният осигурителен доход за следващата година, което като постъпления от осигурителни вноски е увеличение от 22,7 млн. лв. Предвижда се увеличаване на размера на максималния осигурителен доход от 1 януари 2014 г. от сегашните 2200 лв. на 2400 лв. Разчетите на НОИ показват, че от увеличението само от тази мярка се очакват допълнително постъпления от 37 млн. лв.

В разходната част на бюджета за 2014 г. се предвижда запазване на критериите за достъп до пенсии на нивата от тази година. Замразява се изискването за стаж и възраст.

От първи 1 юли следващата година всички пенсии ще се осъвременяват по "швейцарското правило" (50% от индекса на потребителските цени и 50% от ръста на средния осигурителен доход), като ще се формира увеличение от 3%.

Предвижда се запазване на срока и продължителността на обезщетението за бременност и раждане.

От 1 януари 2014 г. обезщетението за отглеждане на дете до две години се предвижда да нарасне от 310 на 340 лв.

През следващата година осигурените лица ще бъдат с 0,6 процента по-малко, а пенсионерите ще бъдат с около 800 повече, или общо 2,7 млн. души, каза управителят на НОИ Бисер Петков.

pdfПроект на Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.