Нов регламент за ДДС на далекосъобщителните услуги и услуги по електронен път


На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван  Регламент (ЕС) № 1042/2013 от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 относно мястото на изпълнение на услуги - документ от областта на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС).

В регламента се съдържат нови или осъвременени дефиниции на понятията „далекосъобщителни услуги", „услуги по радио и телевизионно разпространение" и „услуги, извършвани по електронен път". Идентифицира се кой е доставчикът за ДДС цели, когато услуги от такъв тип се предоставят чрез далекосъобщителни мрежи, интерфейс или портал. Уредени са правила за определяне на мястото на установяване на клиента на такива услуги, т.е. на държавата, която има право да ги обложи с ДДС.

Регламентът е част от нормативен пакет директиви и регламенти на ЕС, наречен „мини едно гише", които ще уреждат облагането с ДДС на далекосъобщителни услуги, услуги по радио и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път от 1 януари 2015 година, включително и в България.

Регламент (ЕС) № 1042/2013 може да видите тук.