Определени са праговете за деклариране по системата ИНТРАСТАТ за 2012г.


Заповед № РД 07-334/17.10.2011 г. относно определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 г.