ПМС за сумите, които ще се плащат при посещение на лекар


Постановление № 193 от 28. 08. 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от  здравноосигурените лица заплащат за посещение при лекар, при лекар по дентална медицина и за болнично лечение, в сила от 04. 09. 2012 г. Постановлението се издава на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който бе променен със ЗИД ЗЗО, в сила от 07. 08. 2012 г., с цел премахване на обвързването на заплащаните суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение с минималната работна заплата, като определянето на размера следва да е въз основа на постановление на Министерския съвет.