Прагове за ИНТРАСТАТ 2013 г.


Заповед на Председателя на Националния статистически институт определя праговете и данните за деклариране по система Интрастат за 2013г.