Портал за онлайн проверка на данъчни номера на граждани на ЕС


Национална агенция за приходите и останалите приходни администрации в ЕС, в сътрудничество с Европейската комисия, разработиха специален портал, на който може да бъде извършена онлайн проверка на данъчните идентификационни номера (ДИН) на гражданите на ЕС.

Европейският портал за ДИН е създаден, за да могат лицата, които имат специфични задължения за данъчно отчитане, наложени им от европейско или национално законодателство:

  • да научат повече за националните системи за идентифициране на данъкоплатците, по-специално за системите, използващи данъчни идентификационни номера,
  • да проверят дали синтаксисът (тоест алгоритъмът) на даден ДИН е валиден и/или дали структурата му е валидна (в случаите когато липсват спецификации за синтаксиса)


  Порталът може да бъде намерен на адрес:  http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html.


Порталът за данъчните идентификационни номера ще бъде изключително полезен за българските агент-платци на доходи от спестявания при проверката на данъчните идентификационни номера на клиентите им от ЕС.