Нови декларации по ЗДДФЛ


През 2014 г. декларацията за доходите отново съдържа основна част и отделни приложения. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с прило...


Самоосигуряващи се лица и плащания за ДОО при стари задължения


С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-ст...


Методически указания по ИНТРАСТАТ


Публикувани са допълнителни методически указания за деклариране по система Интрастат на движения на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ (митническа декларация), м...


Проекти за изменение и допълнение на ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба Н-18 и Наредба Н-8


- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС); - Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Зак...


По евтино плащаме таксите към Агенцията по вписванията


На 14 ноември Агенцията по вписванията подписа договор с Изипей АД за плащания чрез интернет с банкови карти и други платежни средства. След влизане в сила на договора след 30.11.2013г., минималната ...


Нова версия на програма Справка по чл.73 от ЗДДФЛ


Публукувана е версия на програмен продукт Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2013 г. и ръководство на потребителя за работа с него. Формат и ред за с...


От 2014г. декларации 1 и 6 ще се подават едновременно, при рави суми в тях


От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 Данни за осигуреното лице и образец № 6 Данни за дължими вноски и да...