Минимални осигурителни прагове за 2011г.


Съгласно Заповед № РД-01-3/03.01.2011 г., определянето на минималните осигурителни прагове за 2011 г. се извършва по Структурата на Национална класификация на професиите...


VIES-декларации се подават само по електронен път


От началото на годината всички фирми, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и са задължени да подават VIES-декларации, трябва да изпращат Д...


Промени в банковите сметки и кодовете за вид плащане от 01.01.2011г.


От 1 януари 2011 г. ще бъдат извършени следните промени в банковите сметки и кодовете за вид плащане: 1. Закрива се съществуващата сметка на ТД на НАП...