Нов регламент за ДДС на далекосъобщителните услуги и услуги по електронен път


На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван Регламент (ЕС) № 1042/2013 от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 относно мястото на изпълнение на усл...


НОИ одобри бюджета на обществено осигуряване за 2014г.


От 1 юли следващата година минималната пенсия за стаж и възраст от 150 лв. ще нарасне на 154,50 лв., а таванът на всички новоотпускани пенсии ще се покачи от 770 лв. на 840 лв. Това предвижда проектът...


Нови 4 е-услуги от НОИ


От 18 октомври 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка на електронните услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). В онлайн пространството веч...


Прагове по Интрастат за 2014г.


Заповед на Председателя на Националния статистически институт определя праговете и данните за деклариране по система Интрастат за 2014 г.


Фискален контрол от НАП за стоките по граница


Мониторинг на движението на рискови стоки на територията на България започва НАП от 1 януари 2014 г. За това ще отговаря бъдещата дирекция Фискален контрол . Работата на инспекторите в зв...


Уведомления от НАП за плащания


НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност клиентите й д...


Удостоверения за чуждестранни лица от НАП


В НАП са публикувани Удостоверения за доходи на чуждестранни лица. Удостоверение по чл. 201, ал. 4 от ЗКПО (за реализирани доходи от източник в България на чуждестранно лице) Удостоверение за плат...