Презентация и примери за Касова отчетност по ДДС


Презентация-Промени ДДС-Касова отчетност и примери. Проектите на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на законите вече са публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансит...


Минималните осигурителни прагове за 2014г. са договорени


Договорени са минималните осигурителни прагове за 2014 година за 85 икономически дейности по време на разговори между синдикатите и работодателите на ниво браншова организация, съобщават от Българска ...


Свързват Имотния регистър и КАТ с данъчните


Столичните общински данъчни служби да бъдат свързани с КАТ и с имотния регистър. До броени дни ще обединим в обща база данни 22 районни данъчни служби, а на следващ етап ще е свързаността с КАТ и имо...


Проект за изменение на ДОПК и ЗДДС


Проектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите. Предложените промени в ...


Последици от въвеждането на ДДС касова отчетност


Процедурите по ДДС по-тежки и рискови? И тук намеренията са на пръв поглед достойни за уважение. Когато данъкоплатецът е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, има оборот под 500 х...


Касова отчетност на ДДС-ново


Концепция за въвеждане на режим Касова отчетност на ДДС в националното данъчно законодателство.


Нови промени в ЗДДС


Мярката Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури" е най-ефективната за борба с данъчните измами в този сектор - това заяви заместник...