Нова е-услуга на НОИ


Справка за статус на социално осигуряване е новата електронна услуга, която от 31 юли 2013г. е достъпна през интернет страницата на НОИ, в рубрика Е-услуга/Справки/по ЕГН и ПИК/Справки за...


Нарушено право на приспадане на ДДС


На 21 юни 2013 г. в Министерството на финансите е постъпило официално уведомително писмо от Европейската комисия с дата 20 юни 2013 г. по нарушаване на правото за приспадане ДДС. По...


Нови е-услуги от НОИ


От 01 юли 2013 г. Националният осигурителен институт предлага на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения три нови възможности за заявяване на административни услуги по елек...


От 01.07. сделките с Р.Хърватска са вътреобщностни


От 01.07.2013 Република Хърватска се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностн...


Наръчник за определяне на приложимото законодателство за 2013г.


Публикуван е Наръчник по определяне на приложимото законодателство според дял II от Регламент №883/2004 за 2013 г.


Нови ИНТРАСТАТ документи онлайн


От 03. 06. 2013 г. в информационна система Интрастат са добавени 5 нови документа, които могат да се подават онлайн от фунционалността Модул Събиращ Орган (МСО...


Нови електронни услуги от НОИ


От 13 май 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията. Към вече съществуващит...