Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Стремим се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно както големите фирми, така и малките търговци и физически лица.


   Създаването на дългогодишни отношения с клиентите ни, осигуряването на качествени и ценово обосновани услуги е наша основна цел.


      НираКонт ЕООД, Ви предлага уникална ЦЕНА за регистрация на фирми по ТЗ и всички правни услуги - 50% ОТСТЪПКА на хонорара за услугата, при едногодишно счетоводно обслужване.

 

     За заявки и повече информация се свържете с нас /виж. Контакти/


   І. ЦЕНИ-АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

   Изготвянето и подаването с електронен подпис на годишна данъчна декларация на нашите клиенти е БЕЗПЛАТНА за всички на абонаментно обслужване минимум 1 година, като им спестява и до 1% от дължимият корпоративен данък.

   Посочените по-долу цени са крайни, БЕЗ допълнителна такса ТРЗ и заплати до 5 човека, БЕЗ допълнителна такса регистрация по ЗДДС, БЕЗ допълнителна такса консултации и представителство пред НАП и НОИ.


   Месечно възнаграждение за фирми нерегистрирани по ДДС:   

Вид клиенти

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Ф-ми с до 20 док. месечно нерег. по ДДС

110 лв.

130 лв.

150 лв.

Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС

140 лв.

160 лв.

180 лв.

Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС

170 лв.

190 лв.

210 лв.

Ф-ми с над 81 док. месечно нерег. по ДДС

 

По договаряне

 

По договаряне

По договаряне

 

    Месечно възнаграждение за фирми регистрирани по ДДС:

Вид клиенти

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Ф-ми с до 20 док. месечно рег. по ДДС

250 лв.

270 лв.

290 лв.

Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС

280 лв.

300 лв.

320 лв.

Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно рег. по ДДС

320 лв.

340 лв.

370 лв.

Ф-ми с над 81 док. месечно рег. по ДДС

 

По договаряне

 

По договаряне

По договаряне

 

В посочените по-горе цени е включено ЦЯЛОСТНО счетоводно обслужване на фирмите и ПЪЛНО обслужване за персонал до 5 човека /пейрол/. За всеки допълнителен човек цената е 10 лв. на месец.

Регистрацията и Дерегистрацията по ЗДДС е БЕЗПЛАТНА, за клиентите на абонаментно обслужване.

Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 50 лв. за подадена декларация /може и на абонамент/.

 

  При регистрация по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:

До 2 придобивания/ изпращания на месец.

70 лв.

До 5 придобивания/ изпращания на месец.

120 лв.

От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец

180 лв.

Над 10 придобивания/ изпращания на месец.

По договаряне

 

   ІІ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

За клиенти на абонаментно обслужване минимум 1 година Годишното приключване е БЕЗПЛАТНО.

Вид клиенти

Цена на годишно приключване*

Подаване на декларации в НАП, НСИ и Публикуване на ГФО в Търговския Регистър с включена държавна такса

Ф-ми с до 20 документа

330 лв.

90 лв.

Ф-ми от 20 до 50 документа

410 лв.

90 лв.

Ф-ми над 50 документа

По договаряне

90 лв.

 *Цените са за фирми, които не са наши клиенти на абонамент.

 Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация на фирми без дейност НСИ,НАП и Публикуване на ГФО в Търговският регистър - 90 лв. /с включена такса/. 

  

ІІІ. ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ И НАЕМОДАТЕЛИ

НЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС: За 1 човек цена 40лв. на месец . За всеки допълнителен човек цената е 10 лв. на месец.

РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС: За 1 човек цена 40лв. на месец . За всеки допълнителен човек цената е 10 лв. на месец.

Изготвяне и подаване чрез електронен подпис на декларации по ЗДДС в зависимост от броя на документите:

Брой документи

Хонорар

До 20 док.

190 лв.

От 21 до 40 док.

220 лв.

От 41 до 80 док.

250 лв.

Над 81 док.

По договаряне

 

   ІV. ЦЕНИТЕ за административни, данъчни и консултантски услуги се определят в зависимост от обема, фактическата и правна сложност на работата, времето за изпълнение и материалният интерес.

 

   V. ЦЕНИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ:

 Регистрация на фирма; Публикуване на Годишен финанасов отчет; Публикуване на промени във фирма; Заличаване и ликвидация на фирма.

 

  Услугата включва:

- Консултация;

- -Проверка име на фирма в Търговския регистър;

 - Изготвяне на всички необходими документи;

 - Помощ при избор и асистанс в Банка, Нотариус;

  - Проверка и следене на обработката на заявленията в АВ;

 - Уведомяване на клиента за момента на вписване;

 

 При сключване на договор за счетоводно обслужване на абонаментен принцип за една година, след регистрация на фирмата извършваме консултации, насоки и помощ, изготвяне на документи, регистрации по институции и пр. действия за стартиране на бизнеса.

Услуга Държавна такса Хонорар Общо  Промоционална цена с вкл.такса
Регистрация на ООД/ЕООД 110 лв. 300 лв.  410 лв. 260 лв.
Регистрация на ЕТ 30 лв. 120 лв.  150 лв. 90 лв.
Публикуване на ГФО 20 лв. 70 лв.  90 лв. 55 лв.
Публикуване на промени 30 лв. Според промяната Според промяната
Според промяната

Заличаване/ ликвидация на фирма

  По договаряне По договаряне
По договаряне

 

   Забележка: Всички допълнителни такси извън посочените по-горе /нотариални, банкови такси и пр./ са за сметка на клиента.

 

Еднократни и допълнителни такси:

 - Попълване на данъчни декларации на физически лица - от 30 до 90 лв. в зависимост от сложността.

 - Изготвяне на междинни отчети или отчети за кандидатстване за банков кредит - 1/2 месечна такса.

 - Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 50 лв. за подадена декларация.

 - Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация на фирми без дейност в НСИ,НАП и Публикуване на ГФО в Търговският регистър - 90 лв. /с включена такса/.

 - Водене на склад - По договаряне в зависимост от обема,разнообразието на стоки и стокооборота.

 - За клиенти, които не са на абонаментно обслужване, заплащат представителство пред НАП, НОИ за проверки, ревизии; регистрация/дерегистрация по ЗДДС; носене на документи на ръка по институции и пр.

- Регистрация по ДДС за клиенти, които не са на абонамент:

   по избор - 110 лв.; задължителна - 190 лв.

- Данъчни и счетоводни консултации за клиенти, които не са на абонамент- 50лв. / 30 мин.

 

  Забележка:

 1. ДОКУМЕНТ е първичен документ по Закона за счетоводството - фактури, ведомости за работни заплати, касови ордери и т.н.

 2. ПЕРСОНАЛ е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване - трудови договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица.

 ВНИМАНИЕ! Всички цени са крайни, в български лева и са примерни.  След анализ на конкретната дейност на клиента и постигната договореност,  НираКонт ЕООД си запазва правото да предоставя услуги и консултации на различни цени от обявените. 

 

  За получаване на допълнителна информация за цените на предоставяните услуги или за неупомената цена на услуга, моля свържете се с нас!