Дружеството предоставя експертна и консултантска помощ в сферата на икономиката ; разработва анализи, оценки и прогнози; управлява проекти; разработва и предоставя програми за обучение; консултации в областта на човешките ресурси; административни и правни услуги и консултации.

 

  Прилага решения за устойчиво развитие на публичния и частния сектор. Услугите на фирмата са насочени към централната и местна власт и частния сектор.

 

  НираКонт  предлага:

 

  • експертна помощ;
  • изследвания, прогнози, анализи и оценки;
  • разработване на методики за финансиране;
  • управляване на проекти;
  • управление, преструктуриране и подбор на човешки ресурси;
  • административно - правни консултации;
  • бюджетиране.

 

   За всяка конкретна задача се сформира екип от опитни експерти, който отговаря най-добре на специфичните потребности на клиента.