Всеки работодател и служител си задава въпроса за вида, размера и срока на осигуровките, които трябва да внася. Кое е по-изгодно трудов, граждански договор, договор за управление и контрол или самоосигуряване? Кога губим здравноосигурителни права, можем ли и как да ги възстановим? 


Проверете сами здравноосигурителният си статус ТУК.


   Нашата компания може да отговори на възникналите Ви въпроси, да Ви консултира по трудово-правни въпроси и да намери най-изгодния за Вас осигурителен план.


  ТРЗ /труд и работна заплата/ и личен състав е услуга, която нашата компания предлага и на самостоятелен принцип-отделно от текущото счетоводство.

  Можете да сте наши клиенти само за определена задача: възстановяване на здравноосигурителни права; подаване на декларация обр.1 и 6 за стари години, вкл. на самоосигуряващи се лица; заверка на осигурителна книжка и пр.

 

 Услугата включва:

- изготвяне на платежни ведомости;

- изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДДФЛ;

- изготвяне на декларация 1 и декларация 6;

- подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;

- изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол;

- изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;

- изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;

- изготвяне на длъжностни характеристики и графици за отпуски на работниците и служителите;

- регистриране на болничните листове на работниците и служителите;

- отчитане на отпуските на работниците и служителите;

- изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране;

- изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;

- изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;

- заверяване на осигурителни  книжки;

- изготвяне на документи, справки и бележки на работниците и служителите;

- представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителен стаж;

- проверка здравно осигуряване;

- проверка здравни права;

- възстановяване на здраноосигурителни права в НАП;

- всички допълнителни изисквания от клиента.