Доверете се на  НираКонт за Регистрация на вашата фирма. Ще ви консултираме безплатно; ще изготвим всички необходими документи /в рамките на деня/ и ще подадем документите в Търговският регистър.


   НираКонт , Ви предлага уникална ЦЕНА за регистрация на фирми по ТЗ и всички правни услуги - 50% ОТСТЪПКА на хонорара за услугата, при едногодишно счетоводно обслужване.


Услугата включва:

- Консултация;

-Проверка име на фирма в Търговския регистър;

- Изготвяне на всички необходими документи;

- Помощ при избор и асистанс в Банка, Нотариус;

- Подаване на документите в Агенция по вписванията /АВ/;

- Проверка и следене на обработката на заявленията в АВ;

- Уведомяване на клиента за момента на вписване;

- Изваждане на актуално удостоверение от АВ.

 

Услуга

Държавна такса

Хонорар Общо Промоционална цена с вкл. такса

 

Регистрация на ООД/ЕООД

110 лв.
300 лв.  410 лв.  260 лв.

 

Регистрация на ЕТ

30 лв. 120 лв.  150 лв.  90 лв.

 

Публикуване на ГФО

20 лв. 70 лв.  90 лв.  55 лв.
Публикуване на промени 30 лв. Според промяната Според промяната  Според промяната

 

Заличаване/ Ликвидация на фирма

  По договаряне
По договаряне  По договаряне

 

 Забележка: Всички допълнителни такси извън посочените по-горе /нотариални, банкови такси и пр./ са за сметка на клиента.


    При сключване на договор за счетоводно обслужване на абонаментен принцип за една година, след регистрация на фирмата извършваме консултации, насоки и помощ, изготвяне на документи, регистрации по институции и пр. действия за стартиране на бизнеса.

 

     За връзка с нас ВИЖ Меню Контакти !