цени и

Специални оферти

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Стремим се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно както големите фирми, така и малките търговци и физически лица.
Създаването на дългогодишни отношения с клиентите ни, осигуряването на качествени и ценово обосновани услуги е наша основна цел.
Можете да поискате оферта за счетоводно обслужване!
За повече въпроси и актуална информация се свържете с нас!

Цени регистрация на фирма и извършване на промени

 

Услуга

Държавна такса

Хонорар

 

Регистрация на ООД/ЕООД

110 лв.

300 лв.

 

Регистрация на ЕТ

30 лв.

250 лв.

 

Публикуване на ГФО

 

70 лв.

Публикуване на промени

30 лв.

Според промяната

Забележка: Освен посочените по-горе такси и цена за хонорар е необходимо заплащането и на минимални – нотариални и банкови такси.

Специални оферти

Преференциален пакет

за стартиращи фирми
  • Анализ и консултация за подходяща за вас бизнес структура;
  • Регистрация на фирма;
  • Регистрация по ЗДДС /при необходимост/;
  • Счетоводно обслужване, ДДС, заплати;
  • Оптимизиране на данъци.
Старт

Новорегистрирана фирма

за регистрирани не действащи фирми
  • За новорегистрирани фирми, НИРАКОНТ предлага безплатно счетоводно обслужване за два месеца.
Нова

Нов клиент

  • 10% отстъпка от цената за абонаментно обслужване за 1 година.

За повече въпроси и актуална информация се свържете с нас!  /виж. Контакти/.

 

Еднократни такси 

– Попълване на данъчни декларации на физически лица – В зависимост от сложността, но не по-малко от 60 лв.;

– регистрация по ЗДДС – задължителна/по избор;

– изготвяне на междинни финансови отчети, кандидатстване на банков кредит ;

– представителство пред НАП, НОИ, Бизнес статистика и пр. институции;

– консулатации – Цените за административни, данъчни и консултантски услуги се определят в зависимост от обема, фактическата и правна сложност на работата, времето за изпълнение и материалният интерес, но не по-малко от 60 лв. на час;

– подаване на нулеви ДДС справки декларации ;

– изготвяне и подавене на декларации обр. 1 , обр. 6 и коригиращи на клиенти, които не са на абонаменто обслужване;.

– публикуване на ГФО ;

– годишнво счетоводно приключване;

 

*Забележка: 

След анализ и преценка НИРАКОНТ си запазва правото да предоставя услуги, различни от обявените цени.

Поискай оферта

Цените са строго индивидуални. Моля, попълнете формата по-долу, за да получите оферта за счетоводно обслужване на Вашата фирма или се свържете с нас от тук »

Ще получите отговор възможно най-бързо, но не по-късно от 24 часа. Посочената от Вас информация е строго конфиденциална и до нея, ще има достъп единствено и само мениджърът на Счетоводна къща Нираконт ЕООД. Неразпространяването й е гарантирано.